Intranet silliker

Intranet amb Symfony2, per gestionar la feina diaria del departament d'analisi de l'empresa.
Em utilitzat el pluguin de jQuery datatables per la presentació de les files, i les funcionalitats de filtrar, ordernar, exportar i imprimir
L'aplicació sincronitza la informació d'un SQL, a MySql, per tractarla de forma independent.
Em utilitzat Google Chart api, per generar informes de les dades processades.
 
  • Client: Silliker iberica
  • Date: Agost 2013

 

Tecnologies utilitzades: