Linux

uniZite.com

uniZite.com es un portal de gestió documental per a projectes.
Permet diferents tipus de rols d'usuaris, i permisos concrets per cadascun.
L'aplicació es servidor de webservice per a l'app d'iOs unizite, que permet la gestio d'aquests projectes a traves d'aquesta plataforma.
Read More
Subscribe to Linux