Phonegap

Veilys StreetLight APP

Desenvolupament d'una app per a les plataformes Android i iOs amb phonegap.
Es tracta d'una app que permet als usuaris, registrar errors de funcionament al fanals d'enllumenat pùblic, de la ciutat d'Oslo.
L'aplicació mostra una Mapa geolocalitzat, on apareixen els fanals propers, i l'estat dels mateixos.
 
Read More

Veilys Express

Desenvolupament d'una app per a les plataformes Android i iOs amb phonegap.
Es tracta d'una app que permet als usuaris de la empresa, registrar errors de funcionament al fanals d'enllumenat pùblic mentre van en ruta de manteniment, de la ciutat d'Oslo.
L'aplicació geolocalitza el dispositiu, i cerca el fanal mes proper per registrar-hi un error. 
Read More
Subscribe to Phonegap